Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy:

Fundacja Szprychówka

ul. Sikornik 12b/9

43-300 Bielsko-Biała

Numer NIP: 5472223075

Numer REGON: 388139450

Numer KRS: 0000883200

Adres email: patchcycling@gmail.com

WSTĘP

 1. Właścicielem sklepu internetowego patchshopgirls.com (zwanego dalej ‘Sklep’) jest firma
 2. Fundacja Szprychówka, Sikornik 12b/9, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowe Rady Sądownictwa pod numerami KRS: 0000883200, NIP: 5472160156, REGON: 364193178 (zwana dalej „Sprzedającym”).
 3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (nazwana dalej „Klientem”).
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem patchshpgirls.com
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych w działaniu Sklepu.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Użyte na stronie contourcycling.com zdjęcia, filmy, wzory graficzne, a także wzory produktów oferowanych do sprzedaży, są własnością intelektualną Katarzyny Kwiecień i Aliny Kilian i nie wyrażają one zgody na ich przetwarzanie bądź kopiowanie bez jej wiedzy. Są one chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.)

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i jest koniecznym warunkiem do złożenia zamówienia.
 2. Klient dokonuje rejestracji wpisując swoje imię, nazwisko i adres email.

ZAMÓWIENIA

 1. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego akceptacją jak również dobrowolnym dokonaniem zamówienia oraz potwierdzeniem pełnoletności.
 2. Umowa kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zostaje zawarta pomiędzy sprzedającym, a Klientem w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Po wpłynięciu zamówienia, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego przetwarzania. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta i zawiera podsumowanie zamówienia oraz dane potrzebne do dokonania płatności.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku niedostępności produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz innych możliwościach realizacji zamówienia.

PŁATNOŚCI

 1. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Dostępne formy płatności:

Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy, obsługujemy także karty płatnicze:

 1. - Visa
 2. - Visa Electron
 3. - MasterCard
 4. - MasterCard Electronic
 5. – Maestro
 1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto karty kredytowej.

DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na wskazany przez Klienta adres w formularzu. Podanie błędnych danych adresowych skutkujące zwrotem towaru do sprzedającego, jak również odmowa przyjęcia przesyłki lub nieodebranie przesyłki przez Klienta nie oznacza unieważnienia zawartej umowy.
 2. Zamówione w Sklepie towary wysyłane są do 72 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie sprzedającego (w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji) – jeżeli dniem następującym po dniu zaksięgowania wpłaty jest dzień roboczy. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy, wysyłka następuje pierwszego dnia roboczego, chyba ze opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Koszt dostawy podawany jest w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki, wartości zamówienia oraz kraju dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów magazynowych lub okoliczności od niego niezależnych.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej czy przesyłka jest nieuszkodzona i kompletna. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej niekompletności należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie możliwie jak najszybciej skontaktować się ze sklepem (patchcycling@gmail.com). Protokół szkody należy sporządzić w dniu dostawy przesyłki i musi być podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej oraz Klienta.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych przez Klienta towarów na terenie Miasta Bielsko-Biała, po uprzednim kontakcie (patchcycling@gmail.com)

ZWROTY I WYMIANY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia – przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia znajduje się w paczce z towarem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, ani nie został zniszczony przez Klienta. Zwracane towary muszą być kompletne. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie czytelnie podpisanego i poprawnie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres: Fundacja Szprychówka, Rynek 3, 43-353 Porąbka
 5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.
 3. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową.
 4. Dostarczenie reklamowanego produktu, wraz z opisem przyczyn jego zwrotu oraz dowodem jego zakupu (lub jego kopią), jest niezbędną podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szprychówka (dalej Sprzedający) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sikornik 12b/9, 43-300 Bielsko-Biała. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie http://www.patchcycling.cc. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom.
 4. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli: „Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Fundacja Szprychówka. ul. Sikornik 12b/9, 43-300 Bielsko-Biała w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych.”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie Patchshopgirls.com dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji, ale nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz ich modyfikacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl